Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

  • 8265 marta o'qildi

Muqaddimada davlatchilikni takomillashtirishning yangi bosqichida O‘zbekistonni konstitutsiyaviy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilandi:

  • inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti printsiplariga sodiqlik,   
  • demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalariga sadoqatni namoyon qilish;    
  • inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etishga qaratilganlik;     
  • O‘zbekiston jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo‘shni davlatlar bilan hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosidagi do‘stona munosabatlarni mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilish;

Konstitutsiyada “O‘zbekiston – respublika boshqaruv shaklidagi suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat”, deb belgilandi.

Chat