Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

  • 7467 marta o'qildi

Fuqarolar va yuridik shaxslar quyidagi yo‘llar bilan turar joyni xususiy mulk qilib olish huquqiga ega:

  • yakka tartibda uy-joy qurish;
  • yakka tartibda quruvchilarning shirkatlari tomonidan uy-joy qurish;
  • uy-joy obligatsiyalarini olish;
  • uy-joy qurish va uy-joy kooperativlarida ishtirok etish;
  • oldi-sotdi, hadya va ayirboshlash;
  • umrbod ta’minlash sharti bilan uyni (kvartirani) boshqa shaxsga berish;
  • meros olish;
  • qonunda belgilangan tartibda xususiylashtirish;
  • boshqa qonuniy yo‘llar.
Chat