Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

  • 3323 marta o'qildi

Sudьyalar malaka hay’atlari faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001-yil 7-dekabrda qabul qilingan 323-II-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Sudьyalarning malaka hay’atlari to‘g‘risida"gi nizom bilan tartibga solinadi

Sudьyalarning malaka hay’atlari quyidagi masalalarni ko‘rib chiqish uchun tuziladi
  • sudьyaning intizomiy javobgarligi;
  • sudьyaning vakolatlarini to‘xtatib turish yoki muddatidan ilgari tugatish;
  • sudьyaning daxlsizligini ta’minlash;
  • sudьyaga malaka darajasini berish;
  • xalq maslahatchilarini tanlash va ularning saylovini o‘tkazish bo‘yicha ishlarni tashkil qilish;
  • sudьyalik qasamyodi va sudьyalar odob-axloqi qoidalariga rioya etilishi ustidan nazorat qilish.

Sudьyalarning malaka hay’atlari O‘zbekiston Respublikasi Sudьyalar oliy kengashining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishida unga ko‘maklashadi.

Sudьyalar oliy malaka hay’ati O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi tomonidan besh yil muddatga saylanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari sudьyalarining malaka hay’atlari tegishli sudlar sudьyalarining konferentsiyalarida besh yil muddatga saylanadi.

Sudьyalar malaka hay’atlarining faoliyatini tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan tasdiqlanadigan nizom bilan belgilanadi.

Sudьyalarning intizomiy javobgarligi to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish tartibi

«Sudlar to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 74-moddasiga muvofiq, sudьya quyidagi hollarda faqat sudьyalar malaka hay’atining qaroriga ko‘ra intizomiy javobgarlikka tortilishi mumkin
  • odil sudlovni amalga oshirish chog‘ida qonuniylikni buzganligi uchun;
  • sud ishini tashkil etishda beparvoligi yoki intizomsizligi oqibatida yo‘l qo‘ygan kamchiliklari uchun;
  • sudьyalik sha’ni va qadr-qimmatiga dog‘ tushiradigan hamda sudning obro‘sini tushiradigan nojo‘ya xatti-harakat sodir etganligi uchun;

Sudьyalar odobi kodeksi talablarini buzganligi uchun.

Sud qarorining bekor qilinishi yoki o‘zgartirilishining o‘zi, sud qarorini chiqarishda qatnashgan sudьyaning, agar u ataylab qonun buzilishiga yoki jiddiy oqibatlarga olib kelgan vijdonsizlikka yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, javobgar bo‘lishiga sabab bo‘lmaydi.

Agar intizomiy jazo choralari berilganidan keyin bir yil mobaynida sudьya ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan harakatlarni sodir etmasa, u intizomiy javobgarlikka tortilmagan deb hisoblanadi.

Sudьyalarni intizomiy javobgarlikka tortish tartibi qonun bilan tasdiqlanadigan nizomda belgilanadi.

Chat