Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

  • 10808 marta o'qildi

Klassifikatordan quyidagilar uchun foydalaniladi:

  • xizmatchilarning lavozimlari va ishchilarning kasblari nomlarini standartlashtirish va birxillashtirish;
  • xodimlarning malaka toifasini hisobga olgan holda kadrlarni samarali ravishda joy-joyiga qo‘yish;
  • ishlab chiqarish va boshqaruvning hozirgi darajasidan va rivojlanishi istiqbollaridan kelib chiqib, zamonaviy bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan, yangicha fikrlaydigan kadrlarni aniq maqsadni ko‘zlab tayyorlash;
  • turli tashkiliy-huquqiy shakllardagi tashkilotlarda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘yicha o‘quv dasturlarini tuzish;
  • mehnatni hisobga olish, tahlil qilish va uning statistikasini yuritish;
  • xodimlar bilan ishlashni tashkil etish sohasida axborotni qayta ishlash;
  • band aholini faoliyat (mashg‘ulot) turlari bo‘yicha taqsimlash;
  • xalqaro darajada ijtimoiy-mehnat sohasidagi statistika ma’lumotlarini taqqoslash uchun foydalaniladi.
Chat