Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

 • 17104 marta o'qildi

Xususiy mulk – fuqarolar va tadbirkorlarga egalik qilish, foydalanish hamda sotish, ayirboshlash, ijara va foydalanishga berish huquqi bilan tegishli bo‘lgan pul, bino-inshoot, transport vositalari, daraxt, hayvonlar, aktsiyalar, qimmatli qog‘ozlar, asbob-uskunalar va boshqalar.

Xususiy mulk huquqini himoya qilish usullari
 • xususiy mulk huquqini tan olish;
 • xususiy mulk huquqi buzilishidan oldingi holatni tiklash va xususiy mulk huquqini buzadigan yoki uning buzilishi xavfini tug‘diradigan harakatlarning oldini olish;
 • bitimni haqiqiy emas deb topish va uning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo‘llash;
 • davlat organining va boshqa organning yoki fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish;
 • xususiy mulk huquqini mulkdorning o‘zi himoya qilishi;
 • burchni aslicha (natura) bajarishga majbur qilish;
 • zararning o‘rnini qoplash;
 • neustoyka undirish;
 • ma’naviy ziyonni qoplash;
 • xususiy mulk huquqi munosabatlarini tartibga solishda qonun hujjatlari barqarorligini ta’minlash;
 • davlat organining va boshqa organning yoki fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining qonunga zid bo‘lgan hujjatining sud tomonidan qo‘llanilmasligi;
 • mol-mulkning ayrim turlariga bo‘lgan xususiy mulk huquqining vujudga kelganligini, o‘zgarganligini va bekor qilinganligini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Imtiyozlar – tadbirkorlik sub’ektlariga qo‘shimcha huquqlar taqdim etish, ayrim majburiyatlarni bajarishdan to‘liq yoki qisman ozod etish yoxud ularni bajarish shart-sharoitlarini engillashtirish.

Imtiyozlar quyidagi turlarga bo‘linishi mumkin

soliq imtiyozlari;

bojxona imtiyozlari;

investiyaviy afzalliklar;

subsidiyalar va boshqalar.

Chat