Ҳуқуқий маслаҳат - бепул, тезкор, ҳаммага!

 • 1099 марта ўқилди

Рўйхатга олинган багаж ёки қўл юки сифатида ташишга қабул қилинмайдиган буюмлар
 • ҳаво транспортига, йўловчиларга ёки ҳаво транспортидаги йўловчилар ва ташувчига тегишли буюмлар ва нарсаларга хавф келтирса;
 • ташувчи томонидан ўрнатилган меъёрий нормаларни ҳажмидан ошадиган ва ташиб бўлмайдиган буюмлар;
 • давлат қонунчилигига асосан унинг ҳудудидан, ҳудудида ёки ҳудуд орқали ташиш тақиқланган буюмлар.

Ҳаво кемаларида ташуви тақиқланган модда ва буюмлар:

 • портловчи моддалар, портловчи воситалар ва уларнинг ҳосила предметлари
  • ҳар қандай ўрамда ва миқдордаги порох;
  • ҳар қандай ўқдори, жанговар патронлар (шу жумладан кичик калибрли), газ билан ишловчи қурол учун патронлар, ов капсулалари (пистонлар), пиротехника воситалари;
  • сигналли ва ёритувчи ракеталар, посадкали шашкалар, тутун чиқарувчи патронлар (шашкалар), фейерверклар, бенгал олови, темир йўл петардлари;
  • индивидуал қўлланишга мўлжалланган хавфсиз гугурт доналари, термо-гугурт доналари, овчи гугуртлари, динамит гугуртлари;
  • сингмайдиган суюқ ёқилғи, суюқ газ ҳар қандай турдаги зажигалкалар, зажигалка учун ёқилғи ва улар учун мўлжалланган ёнилғи қуйишгача ишлатиладиган элементлар.

   

 • портловчи ва ёнувчан моддалар ва портловчи мосламалар
  • миналар, гранаталар ва бошқа ҳарбий мақсадларга мўлжалланган портловчи қурилмалар;
  • тротил, динамит, тол, аммонал ва бошқа портловчи моддалар;
  • капсулалар, детонаторлар, электр детонаторлар ва электр алангаланувчилар;
  • детонаторли ва олов ўтказгичли боғламамалар, қора порох ва пластик портловчи моддалар.

  Баъзи патронлар рўйхатдан ўтган багажда айрим талабларга риоя қилинган ҳолда ташишга йўл қўйилади.

   

 • сиқилган ва суюқ газлар
  • Маиший қўлланишга мўлжалланган (бутан-пропан) ва бошқа газлар;
  • Дастлабки шоллик ҳолатига туширувчи ва кўздан ёш оқизувчи хусусиятли газ баллончалари.
 • тез алангаланадиган суюқликлар
  • ацетон;
  • бензин;
  • ёнувчан нефт маҳсулотлари намуналари;
  • металон;
  • метилацетат;
  • олтингугурт углеводи;
  • эфир мойлари ва бошқа барча тезалангаланадиган суюқликлар
 • ёнувчан қаттиқ моддалар

  а)ўз-ўзидан алангаланиш ва ёнғин келтириб чиқарувчи сув таъсир эттирилганда иссиқлик чиқарувчи моддалар ҳамда ёнувчан газлар:

  • калий;
  • натрий;
  • металли кальций ва унинг қуймалари;
  • фосфорли кальций ва бошқалар;
  • оқ, сариқ, қизил фосфор ва ёнувчан қаттиқ моддалар гуруҳига кирувчи бошқа моддалар, органик пироксидлар;

  б) коллоидли нитроцеллюлоза:

  • гранула ёки парча кўринишида, қуруқ ёки нам - 25% дан камроқ сув ёки эритмага эга ҳолатда;
  • бўлак шаклида, нам - 25% дан камроқ спиртга эга ҳолда;
  • қуруқ ёки 30% дан камроқ эритма ёки 20% дан камроқ сувга эга нам нитроцеллюлоза.
 • заҳарли ва заҳарловчи моддалар
  • ҳар қандай тарага қадоқланган суюқ ёки қаттиқ ҳолатдаги заҳарли, кучли таъсир қилувчи ва заҳарловчи ҳар қандай моддалар;
  • бруцин;
  • никотин;
  • стрихнин;
  • тетрагидрофурфурил спирти;
  • антифриз;
  • тормоз суюқлиги;
  • этиленгликоль;
  • симоб;
  • синил кислотасининг барча турдаги тузлари ва цианид препаратлар;
  • циклон;
  • цианплав;
  • мишяк ангидриди;
  • қолган барча кучли таъсир этувчи заҳарли ва заҳарловчи моддалар;
  • кимёвий моддалар;
  • ҳушдан кеткизувчи ва ишчанлик қобилиятининг йўқолишига олиб келувчи газлар ва аэрозоллар, шу жумладан мейс, қалампирли газ, кислотали аэрозоллар ва ҳайвонларни қўрқитиш учун ишлатиладиган аэрозоллар.
 • ўювчи ва емирувчи моддалар

  а) кучли анорганик кислоталар:

  • тузли;
  • олтингугуртли;
  • азотли ва бошқалар;

  б) фтор-водородли кислота;

  в) бошқа кучли кислоталар ва емирувчи моддалар.

 • барча турдаги ўқотар, газли, пневматик, совуқ ва механик қуроллар
  • тўппончалар;
  • револьверлар;
  • милтиқлар;
  • карабинлар ва бошқа ўқотар;
  • газли;
  • пневматик қурол;
  • кўринишидан ҳақиқийга ўхшаш ўқотар қуролларнинг нусхалари ва имитаторлари;
  • ўқотар қурол қисмлари;
  • сиқилган ҳаво ёки ис гази (СО2) билан ишловчи пневматик қурол, шу жумладан тўппончалар;
  • кичик ўқ отиш учун мўлжалланган тўппончалар;
  • шарикли ўқ отиш учун мўлжалланган милтиқ ва тўппончалар;
  • электрошок қурилмалари ва унинг имитаторлари;
  • арбалетлар;
  • сув тагида ов қилиш учун мўлжалланган қуроллар;
  • найзалар, пичоқли найзалар.
 • вақтинчалик ҳушдан кетказувчи ва фалаж қилувчи (ҳаракатсизлантирувчи) махсус қурилмалар
  • шол қилувчи зарба беришга мўлжалланган қурилмалар, жумладан шок таъсирига эга тўппончалар(масалан, тазерлар) ва полициячилар шок таёқчалари;
  • кар қилувчи ва ҳайвонларни оғриқсиз ўлдиришга мўлжалланган қурилмалар.
 • ҳаво кемаси салонида ташиш тақиқланган предметлар
  • жиддий тан жароҳати етказиш мумкин бўлган учи ўткирланган ёки ўткир қиррали предметлар:
  • болталар;
  • кескичлар ва қассоб пичоқлари;
  • муз қирққичлар ва муз тешувчи пистиллар;
  • пичоқлар, қайчилар;
  • шарқ яккакурашларида қўлланилувчи учи ўткирланган ёки ўткир қиррали предметлар;
  • ханжар ва қиличлар.
 • иш қуроллари
  • жиддий тан жароҳати етказиш ёки ҳаво кемаси хавфсизлигига таҳдид солиш учун ишлатиш мумкин бўлган асбоблар;
  • ломлар;
  • дреллар ва бурғуловчи асбоблар, шу жумладан батарея билан ишловчи портатив дреллар;
  • қурол сифатида ишлатиш мумкин бўлган иш қуроллари, жумладан отверткалар, тиғ, арра, шу жумладан батарея билан ишловчи портативлари ҳам;
  • эритувчи лампалар;
  • степлерли ва мих қоқувчи пистолетлар.
 • зарба берганда жиддий тан жароҳати етказиш мақсадида қўллаш мумкин бўлган тўмтоқ учга эга предметлар
  • бейсбол биталари ва софтбол ўйинига мўлжалланган биталар;
  • полиция таёқларининг турли кўринишлари, шу жумладан узун ва тунги (ёритгичли), шарқ яккакурашида қўлланиладиган мосламалар.
Chat